Zoeken

KMC-activiteiten bovenbouw

In de bovenbouw kun je kiezen voor de vakken drama en beeldende vorming, maar ook bij het vak ckv zijn er verschillende activiteiten.

In 3 en 4 mavo

In 3 mavo krijg je 1 uur in de week het vak ckv. Daarnaast kun je het vak beeldende vorming of drama kiezen als examenvak. De keuzevakken bestaan uit een theorie- en praktijkgedeelte.
3M met ckv naar het Rijksmuseum

In 4 havo/vwo

In 4 havo/vwo krijg je 1 uur in de week het vak ckv. Daarnaast kun je het vak beeldende vorming kiezen als examenvak. Het vak bestaat uit een praktijk- en theoriegedeelte. Op KMC-excursies bekijk je de originele kunstwerken uit jouw examenthema’s.

Klas 4 vwo met ckv in Amsterdam