Zoeken

Multimedia

Je kunt tegenwoordig bijna niet meer zonder mediavaardigheden. Waarschijnlijk ben je er ook al best wel in thuis. We gaan daarom niet alleen praktisch aan de slag met diverse media, apps, software en tools, maar leren ook naar de betekenis van (film)beelden te kijken en zo een kritische blik te werpen op de beelden die ons de hele dag worden voorgeschoteld op televisie en internet. 


Er wordt gewerkt op Apple MacBooks van school en op je eigen smartphone of tablet. We besteden aandacht aan beeldbewerking, verschillende animatietechnieken, film en montage. Deze vaardigheden en technieken kun je natuurlijk meteen inzetten en gebruiken bij andere vakken.

  
MacBooks zijn ideaal voor creatieve programma's en (grafisch) vormgeven

In de brugklas krijg je een multimediaworkshop en in laag 2 en laag 3 havo krijg je een blok lang een blokuur KMC-multimedia. Op het Kaj Munk College kun je in de bovenbouw beeldende vorming kiezen als examenvak (tekenen, handvaardigheid en nieuwe media).

klik hier voor de galerij