Zoeken

Bijlesmarkt

De bijlesmarkt is vanaf 17 oktober 2017 weer actief! Er zijn nog geen bijlesgevers, maar er is wel animo.
Via de bijlesmarkt brengen we leerlingen die bijles kunnen en willen geven in contact met leerlingen die bijles willen krijgen. Zo kun je als bijlesgever wat bijverdienen (€ 5 per les) in een vak waar je goed in bent, of krijg je als bijleskrijger de kans wel die voldoende te halen door je te laten bijspijkeren in een vak dat je minder goed ligt. Zowel bijlesgevers als -vragers kunnen zich dus aanmelden. Je kunt inloggen met je schoolgegevens - voornaam.achternaam@leerling.kajmunk.nl en het wachtwoord zoals je dit bij Magister gebruikt.

De rechtstreekse link is: https://apps.kajmunk.nl/mathete/

Bijles geven

Zodra je je aanmeldt om bijlessen te geven keurt je vakdocent jouw aanvraag goed of af. Als je bent goedgekeurd kom je op de markt te staan. Daarna word je gekoppeld aan een leerling.

Update 22-03-2018: Bijles Haarlemmermeer.

Bijles krijgen

Je kunt je pas inschrijven om bijlessen te krijgen als er een bijlesgever beschikbaar is. Opgeven voor bijles krijgen kan alleen via de site.Rekenonderwijs

Reken info algemeen

Rekenen is sinds het schooljaar 2013-2014 een verplicht examenvak. In de eerste jaren werd alleen het cijfer vermeld op de cijferlijst van het diploma. Vanaf schooljaar 2015-2016 telt voor vwo-leerlingen het cijfer van de rekentoets, en ook van de rekentoets 3ER, mee in de slaag-/zakbeslissing. Sinds schooljaar 2016-2017 zit het vak rekenen ook in de kernvakkenregeling. Dit betekent dat er maximaal één 5 voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen gehaald mag worden.
Voor vmbo en havo heeft de overheid nog niet het moment bepaald waarop het cijfer voor de rekentoets gaat meetellen.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun rekenniveau op peil houden voor een goede aansluiting naar mbo, hbo of universiteit. Om die reden handhaven wij het ROL-beleid in laag 2 en 3 zoals hieronder beschreven. Voor zover mogelijk bieden wij vwo-leerlingen uit laag 4 en 5 ook ondersteuning aan via ROL-op-maat.

Actuele informatie is te vinden via www.steunpunttaalenrekenenvo.nl

Rekenen is verdeeld in niveaus en domeinen:In de ELO van Magister staan bij informatie voor leerlingen bij rekenen de drie rekenreferentieniveau-posters met informatie wat een leerling moet kunnen op het bijbehorende niveau.

Rekenen bevat de domeinen:

     • Getallen (uitgebreid)
     • Verhoudingen
     • Meetkunde
     • Verbanden

Op het Kaj Munk College testen wij alle leerlingen 2 x per jaar

  • Alle brugklassen maken een begin- en eindtest met Diacijfer.
  • 2B, 2V, 2H, 2M, 2S, 2T en 3M testen wij op 2F niveau.
  • 3V, 3H, 3S, 3T, 4H, 4V en 5V testen wij op 3F niveau.

In de brugklassen B, H/M, V/H en T wordt aandacht besteed aan rekenen. Dit staat in het rooster bij het vak wiskunde.

Voor alle leerlingen uit de klassen van laag 2 en 3 staat er 1x per week ROL (=reken-ondersteuning-les) op het rooster. Leerlingen die tijdens de laatste rekentest op niveau gescoord hebben krijgen gedurende twee blokken vrijstelling van ROL. In blok 2 en blok 4 worden weer alle leerlingen getest en dan wordt er opnieuw gekeken wie er de komende blokken vrijstelling heeft van ROL.

Tijdens de ROL oefenen de leerlingen met basisvaardigheden en oplossingsstrategieën. Leerlingen geven zelf hun knelpunten aan in de ROL. In de boekjes “Samengevat Rekenen 2F” en “Samengevat Rekenen 3F” komen alle domeinen aan de orde die getoetst worden bij het rekenexamen. In de boekjes staat informatie, er is uitleg en verder zijn er veel voorbeeldopgaven en oefenopgaven.
De boekjes zijn te koop via de boekhandel. In de mediatheek liggen enkele exemplaren van de boekjes ter inzage voor leerlingen.

Leerlingen met vrijstelling van ROL, worden dringend geadviseerd om regelmatig te oefenen met rekenen.
• Dit kan door aanmelding bij www.beterrekenen.nl Dagelijks worden er een viertal opgaven op het vooraf gekozen niveau (1F, 2F, 3F) naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Er volgt direct antwoord en verwijzing naar uitleg.
• Oefenen ook op een praktische manier thuis gebeuren, bijv. kamer opmeten als er nieuwe vloerbedekking komt, een recept omzetten naar een ander aantal personen, een planning maken van de prijs van een aantal boodschappen, meekijken in een tabel bij het boeken van een vakantie, enz.
• Er staat een lijst met mogelijke oefenpagina’s op de ELO bij Magister > bronnen > info voor leerlingen > rekenen.
• Via Google is er heel veel te vinden op rekenoefengebied.
• Oefenexamens zijn te vinden op http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/rekentoets_vo/voorbeeldtoetsen.aspx
http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/ uitleg van deze opgaven is te vinden bij www.rekentube.nl

Belangrijke data

• Data rekenexamen voor 4M: 17 januari 2018, 14 maart 2018, 30 mei 2018 
• Data rekenexamen voor 5H: 18 januari 2018, 15 maart 2018, 30 mei 2018
• Data rekenexamen voor 6V: 19 januari 2018, 16 maart 2018, 29 mei 2018
• Datum rekenexamen voor 3M is 7 maart 2018
• Datum rekenexamen voor 4H is 9 maart 2018
• Datum rekenexamen voor 5V is 8 maart 2018
• Voor leerlingen met dyscalculie of een ernstig rekenprobleem zijn er aangepaste rekenexamens (ER). Voor informatie daarover kan er contact worden opgenomen met rekenen@kajmunk.nl.

Toptalenten

Beschik jij over een uitzonderlijk talent?

Het Kaj Munk College wil leerlingen met een aantoonbaar uitzonderlijk talent de mogelijkheid bieden dit te combineren met de opleiding op het Kaj Munk College. Bijvoorbeeld als je een talent bent op het op het gebied van sport, muziek of dans. Uiteraard moet je wel kunnen aantonen met een officieel schrijven van je ouders en je begeleider, trainer of de bond dat je over dit bijzondere talent beschikt en je hiervoor veel trainingsuren maakt.

Lees het document over toptalentenbeleid om meer te weten te komen over het toptalentenbeleid op het Kaj Munk College. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de toptalentencoördinatoren via toptalenten@kajmunk.nl.

Dit zijn: mevrouw Creijghton (CRE) en meneer Bakker (BAR). Klik hier als je een toptalent bent en extra verlof wilt opnemen ten behoeve van de ontwikkeling van je talent.

   Topsportvriendelijke school

Het Olympisch Netwerk Noord-Holland (www.onnh.nl) heeft het Kaj Munk College in Hoofddorp het predikaat “Topsportvriendelijke school” verleend.
Topsportviendelijke scholen voldoen aan een aantal criteria die door het Olympisch Netwerk zijn opgesteld. Zij benutten de eigen beleidsruimte optimaal om toptalenten op het gebied van sport de gelegenheid te bieden hun sportieve talent te combineren met school. Het toptalentenbeleid dat het Kaj Munk College al jaren hanteert, voldoet ruimschoots aan deze criteria. Het toptalentenbeleid van de school geldt ook voor leerlingen met toptalenten op andere gebieden, zoals muziek, dans of toneel. Het Kaj Munk College is één van de eerste scholen in Noord-Holland die voor het predikaat in aanmerking is gekomen.