Zoeken

Bètapartners

Het Kaj Munk College behoort al vanaf het allereerste begin tot de Bètapartners, een netwerk van hoger onderwijs instellingen VU, UvA, HvA en Inholland die met ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in een grote regio rond Amsterdam samenwerkt. Daarbij worden ook bedrijven uit de regio betrokken. Het is een platform voor kennisdeling en kennisontwikkeling en een motor voor innovatie in het voortgezet onderwijs.
Onze Kenniseconomie vraagt om veel jongeren die kiezen voor bèta- en technische studies. Bètapartners zet zich in om deze keuze aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren.
De Bètapartners hebben hiervoor ook de Its Academy opgericht. Dit is een website waar veel stimulerende activiteiten voor leerlingen en docenten worden aangeboden en waar op onze school graag gebruik van gemaakt wordt. Binnen het Kaj Munk College zijn zowel op de Mavo (Bètadesign), Havo (Technasium) en het Vwo (Science) mogelijkheden om voor
een bèta-technische stroming te kiezen. Daar worden onze leerlingen met een uitdagend en onderzoekend onderwijsprogramma warm gemaakt voor de prachtige wereld van bèta en techniek.

 Wilt u meer weten over de Bètapartners of de Its Academy, klik dan op de logo's.