Zoeken

Algemeen

Ontwerpen in de Natuurkunde

Bericht geplaatst op: 28-6-2017

Nieuws, Schooljaar '16/'17


Woensdag 21 juni was het zover: de leerlingen van klas 5V presenteerden in de onderbouwaula in tweetallen hun gemaakte ontwerp. Voorbij kwamen verscheidene ‘muizenvalauto’s’, sorteermachines, lanceerapparaten, spinnenvangers en een rotocopter. 

Naast de zogenaamde leerdomeinen kent het nieuwe examenprogramma voor natuurkunde een aantal vaardigheden die de leerlingen moeten beheersen en die getoetst dienen te worden. Een van die vaardigheden is ‘technisch ontwerpen’ of zoals het in het leerstofprogramma is verwoord:

De kandidaat kan in contexten op basis van een gesteld probleem een technisch ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren en daarbij relevante begrippen, theorie en vaardigheden en valide en consistente redeneringen hanteren.

Deze vaardigheid wordt als een praktische opdracht (PO) in het schoolexamen (SE) getoetst. Voor het vwo gebeurt dit aan het einde van klas 5V. Leerlingen moeten in tweetallen iets ontwerpen. Zij krijgen (of verzinnen zelf) een te ontwerpen apparaat en gaan aan de slag. Zij volgen daarbij een zogenaamde ‘ontwerpcyclus’ en maken daar een verslag van. Het ontwerp en het verslag worden beoordeeld.

Onze school heeft een paar voorwaarden:
  • Het apparaat moet opgebouwd worden uit eenvoudige en goedkope onderdelen (metalen constructies, elektriciteit en chemische reacties zijn niet toegestaan). Het mag dus ook geen (of nauwelijks) geld kosten.
  • Alles moet thuis gebeuren. Dit omdat het examenprogramma natuurkunde behoorlijk uitgebreid is en er, in ieder geval dit jaar, besloten is geen lesuren aan het ontwerpen te besteden.
----------
Klik hier voor een foto-impressie.

Terug