Zoeken

Algemeen

Negentig briefwisselingen over discriminatie

Bericht geplaatst op: 8-3-2018

Nieuws


Persbericht

Slot brievenproject - Kaj Munk Hoofddorp

Brieven over vooroordelen, anders zijn, discriminatie, gelijke behandeling

Sprekers: rector Ten Napel & wethouder Steffens - van de Water (Jeugd Haarlemmermeer).

Negentig briefwisselingen over discriminatie.

De afgelopen weken schreven negentig scholieren brieven met mensen die vaker met vooroordelen te maken hebben. Dinsdag 13 maart is de afsluiting van dit project op het Kaj Munk College in Hoofddorp. Met workshops als ‘Arabisch schrijven’, ‘BN-ers’, ‘herken de hetero’, ‘leven in Syrië’, ‘hulphond Mattie’ en een meet & greet tussen leerlingen en hun terugschrijvers.

De derdejaars havisten deden het project bij het vak Nederlands. De koppeling van vaardigheid (brief opstellen) en inhoud (gelijke behandeling, discriminatie) werkt goed. ‘Dus we schrijven met echte mensen?!’, was een veel gehoorde opmerking tijdens de gastlessen van Bureau Discriminatiezaken. Op 13 maart ontmoeten de ‘werelden’ van leerlingen en terugschrijvers elkaar in het echt.

Vluchtelingen, homoseksuelen, transgenders, gehandicapten, mensen met een donkere huidskleur, mensen van verschillende pluimage wisselden sinds januari op papier van gedachten met ‘hun’ leerling. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland organiseert dit project en brengt daarmee ‘de wereld’ in de klas. Wethouder Marjolein Steffens - van de Water (Jeugd en Doelgroepenbeleid) opent 13 maart om 13 uur de bijeenkomst.

Opzet bijeenkomst

13:00 Start: Briënne ten Napel (rector Kaj Munk College)

13:05 Opening: Wethouder Steffens - van de Water (Jeugd en Doelgroepenbeleid)

13:20 Meet & Greet: leerlingen & terugschrijvers

13:30 1e workshop ronde

13:45 2e workshop ronde

14:00 3e workshop ronde

14:20 Afsluiting Mark van Rijn (docent Nederlands Kaj Munk College) en Noëlle Beerepoot (educatie, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland)

14:30 Einde bijeenkomst

Adres: Kaj Munk College, Kaj Munkweg 3, 2131 RV Hoofddorp. Locatie in de school: Aula van het Paviljoen


Terug