Zoeken

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap

Onze school geeft ouders, personeel en leerlingen de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door de schoolleiding over allerlei schoolzaken wordt geraadpleegd. De MR heeft een belangrijke stem. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van de schoolleiding kunnen worden gerealiseerd.

De MR bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. In het schooljaar 2019 - 2020 hebben de volgende personen zitting in de MR:

- personeel: Aniek Heerink (plaatsvervangend voorzitter), Hanneke Hengst (secretaris), Jan Los, Dave van Ormondt, Chris Oskam (voorzitter), Machiel Postma,

- ouders: Arnaut Langeveld, Miriam Luijendijk-Van Leeuwen, Annelies Ruiterkamp-Bekman

- leerlingen: Tessa van den Haak (3V), Guuske Kouwenhoven (4V), Rosa Zuidam (4V)

 De MR vergadert ongeveer eens per zes weken over allerlei zaken die de school betreffen. MR-vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren, tussen 18.30 en 20.00 uur. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor een vergadering? Mail dan naar mr@kajmunk.nl.

 Klik hiernaast voor alle vergaderdata: Vergaderdata MR 2019-2020.pdf

 Klik hiernaast voor het jaarverslag: Jaarverslag MR 2017-2018.pdf