Zoeken

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school geeft ouders, personeel en leerlingen de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door de schoolleiding over allerlei schoolzaken wordt geraadpleegd. De MR heeft een belangrijke stem. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van de schoolleiding kunnen worden gerealiseerd.
De MR bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:
- personeel: Chris Oskam (voorzitter), Jan Los, Hanneke Hengst, Johan van der Laan, Mariska van Son, Dave van Ormondt
- ouders: Annelies Ruiterkamp-Bekman, Hiltje de Vries, Hans van Weerdenburg
- leerlingen: Chaya Berger (5V), Reinoud Klein Nagelvoort (5H), Floor Ekelschot (5V)

De MR vergadert ongeveer eens per zes weken over allerlei zaken die de school betreffen. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren, tussen 18.00 en 21.00 uur. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor een vergadering? Mail dan naar de voorzitter mr@kajmunk.nl.

Klik hiernaast voor alle vergaderdata: Vergaderdata MR 2017-2018.pdf

Klik hiernaast voor het jaarverslag: Jaarverslag MR 2016-2017.pdf