Zoeken

In het kort

 • De school staat in de Hoofddorpse wijk Pax
 • We leiden op voor de diploma’s mavo, havo en vwo
 • Er is een goed, enthousiast docententeam, een mix van jonge en wat oudere docenten
 • We hebben goede doorstroom- en slagingspercentages
 • De school telt ca. 1750 leerlingen en ca. 190 medewerkers
 • We hebben een mooie schoolcampus met goede voorzieningen in de twee gebouwen, het Capitool en het Paviljoen (computers, digiborden, laboratorium, technasiumwerkplaats, ruimten voor kunst en cultuur etc.)
 • De school profileert zich op bètaonderwijs: in de mavo met het profiel bètadesign, in de havo met aparte technasiumklassen en in het vwo met de sciencestroom 
 • Er is veel aandacht voor Kunst, Media & Cultuur, o.a. via het jaarlijkse Lentefeest in theater De Meerse, extra onderwijsaanbod op het gebied van multimedia, drama en KMC-uren in de onderbouw 
 • We werken in vier blokken en met een voortschrijdend gemiddelde
 • Waarden en normen vanuit de protestants-christelijke traditie zijn ons vertrekpunt
 • We werken aan een warm schoolklimaat met veel persoonlijke aandacht, binnen duidelijke kaders en afspraken
 • Er is intensieve leerlingbegeleiding en extra aandacht voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
 • We bieden een scala aan gevarieerde buitenlesactiviteiten
 • Leerlingen worden uitgedaagd actief en zelfstandig te leren
 • Toptalenten in bijvoorbeeld sport en dansen krijgen speciale faciliteiten
 • Als opleidingsschool bieden we faciliteiten aan docenten-in-opleiding en hebben we nauwe banden met verschillende lerarenopleidingen
 • De school maakt deel uit van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
 • Het Kaj Munk College is een JetNet school, is actief in het netwerk bètapartners en heeft veel contacten met het bedrijfsleven