Zoeken

Aanmelden

Als je naar het Kaj Munk College wilt gaan, moet je vóór 15 maart 2017 aangemeld zijn. De aanmelding hiervoor start in februari. Dit gebeurt meestal via je leraar van de basisschool. Hij of zij zorgt ervoor dat het aanmeldingsformulier samen met je onderwijskundig rapport bij het Kaj Munk College wordt aangeleverd. Het aanmeldingsformulier kun je downloaden van onze website en aan je leraar geven voor aanmelding.
Zit je niet op een basisschool in de regio Haarlemmermeer dan moet je het formulier door je ouders laten invullen en het samen met je onderwijskundig rapport bij het Kaj Munk College inleveren of naar de school opsturen.
Aangemelde leerlingen die niet voldoen aan toelatingscriteria krijgen direct bericht, zodat je je elders kunt aanmelden.
Voor leerlingen die een aanvullende ondersteuningsbehoefte hebben en op de basis daarvan in de basisschool al extra begeleid zijn, geldt een aparte regeling. Voor vragen hierover en over de aanmelding in het algemeen kunnen ouders terecht bij mevrouw I. Prins (i.prins@kajmunk.nl) of de heer R. van der Kaaij (r.vanderkaaij@kajmunk.nl), teamleiders brugklassen.


Aanmeldingsformulieren

Hieronder vind je aanmeldingsformulieren en andere relevante documenten. Deze gelden nu slechts als voorbeeld. De formulieren met de juiste data volgen spoedig.

Aanmeldingsformulieren

Toelatingsprocedure 1718.pdf

aanmeldingsformulier brugklas 1718 digitaal.doc
motivatiebrief brugklas betadesign 1718.doc
motivatiebrief brugklas technasium 1718.doc
motivatiebrief brugklas science 1718.doc

Informatie

KMC_infoavond12en13jan_versie_website.pdf