Havo

Betekenisvol leren

HAVO

Leerlingen met een havo-advies komen in een dakpanklas havo/VWO. Als jouw resultaten aan het eind van het brugklasjaar op VWO-niveau liggen, kun je ervoor kiezen daar naartoe te gaan. Of je gaat door naar 2 havo.

 

Voor elk wat wils

lees meer

Tweede Fase

Het derde leerjaar is het laatste jaar van de zogenaamde onderbouw. In de loop van dat jaar maak je kenbaar welk profiel – en ook welke vakken – je in de bovenbouw wilt volgen. Je mentor en de decaan begeleiden je bij de keuze. Welke van de vier profielen in aanmerking komen, is mede afhankelijk van jouw studieresultaten.   Na 3 havo zou je ook nog over kunnen stappen naar 4 mavo. Ook in dat geval zijn de keuzemogelijkheden afhankelijk van de resultaten.

Kies je profiel

Welke van de vier profielen in aanmerking komen, is mede afhankelijk van je behaalde resultaten. Na 3 havo is er ook de mogelijkheid om over te stappen naar 4 mavo. In dat geval zijn de keuzemogelijkheden afhankelijk van de in leerjaar drie behaalde resultaten. In de derde klas doe je tevens je maatschappelijke stage (30 klokuren).

In de derde klas doe je je maatschappelijke stage en ga je ook nog op excursie naar het buitenland.

Ontdek je eigen leerstijl

In de bovenbouw leer je na te denken over jezelf en je eigen functioneren. Je leert daarmee keuzes te maken en daarover met anderen in gesprek te gaan. We werken in die twee jaar aan algemene vaardigheden zoals organiseren, communiceren, samenwerken, initiatief nemen en je aan afspraken houden. Je ontdekt je eigen leerstijl en leert daarmee om te gaan. Vooral in de mentorlessen wordt aan deze zaken aandacht besteed.

In de eerste helft van klas 5 havo maak je een profielwerkstuk voor één (of meer) van je profielvakken. Daarin werk je samen met een of twee medeleerlingen. Je maakt in klas 5 een studiereis naar het buitenland. We hebben reizen naar Rome, Barcelona, Londen, Bilbao en Normandië op het programma staan. Allemaal mooie bestemmingen. Verder zijn er verschillende dagexcursies en natuurlijk laten we je kennismaken diverse kennismakingsactiviteiten met mogelijke vervolgopleidingen (hbo of wo). Met de decaan en jouw mentor ga je bekijken wat je zoal kunt gaan doen nadat je je havo-diploma hebt gehaald.

In samenwerking met: