Leerlingondersteuning

Extra aandacht & ondersteuning

Leerlingondersteuning

Op het Kaj Munk College moet iedereen zijn of haar plekje kunnen vinden. Maar soms heb je extra aandacht of ondersteuning nodig tijdens je schoolloopbaan. Dit kan komen door iets wat in jouw thuissituatie speelt of door bijvoorbeeld  AD(H)D, autisme, dyslexie of andere zaken.

Onze begeleiding begint al bij de eerste stap die leerlingen als brugklasser in de school zetten. Zo zorgen we ervoor dat elke nieuwe leerling zich welkom bij ons voelt.

Als er iets speelt wat het leren en de persoonlijke ontwikkeling belemmert, willen we daar graag met je over praten. Zodat we er samen wat aan kunnen doen. Vaak geeft de basisschool dit in de overdracht al aan.

We zetten zelf ook een aantal screeningsinstrumenten in, onder andere voor het opsporen van dyslexie. En we bieden trainingen aan om te leren omgaan met faalangst en om sociale vaardigheden te versterken.

 

Begeleiding

Voor de begeleiding van leerlingen zijn onder anderen de mentoren, leerlingcoördinatoren, Begeleiders Passend Onderwijs, vertrouwenspersonen en de ondersteuningscoördinator in beeld. Als het nodig is, betrekken we er, in overleg met je ouders, ook extern gekwalificeerde deskundigen bij.

Meer informatie

Job van Ooijen Ondersteuningscoördinator
j.vanooijen@kajmunk.nl

In het Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs is er uitgebreider te vinden wat de leerlingondersteuning inhoudt.

Medewerkers Leerlingondersteuning op het KMC: 

dhr. J. Fronczek
dhr. J. van Ooijen
mevr. M. Andrea
dhr. N. Peters 

Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM)

Passend onderwijs voor ieder kind. Daarvoor is samenwerking tussen leerlingen, ouders en scholen belangrijk. Als ouder kun je bij Steunpunt Amstel & Meer terecht als je vragen hebt over passend onderwijs. Wij zijn er voor leerlingen en ouders in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Mentor

In elke klas hebben we een speciale docent, jouw mentor! Deze mentor staat klaar om je snel thuis te laten voelen op school. Tijdens de mentorlessen gaan we aan de slag met een goede sfeer in de klas en leren we hoe we moeten studeren. We gebruiken daarbij een handig hulpmiddel, de Plenda, om te leren hoe je je schoolwerk kunt plannen. Maar dat is niet alles! Je mentor is er ook om al je vragen te beantwoorden en om te praten over problemen, of dat nu praktisch of persoonlijk is. Samen maken we jouw schooltijd geweldig!

Leerlingmentoren

Wist je dat we in onze school ook geweldige leerlingmentoren hebben? Dit zijn oudere leerlingen die speciaal zijn opgeleid om de brugklasleerlingen te helpen. Zij maken de brugklassers wegwijs in de school, beantwoorden hun vragen, geven extra uitleg over lesstof en helpen hen bij de voorbereiding van toetsen. Onze leerlingmentoren bouwen een goede band op met leerlingen.

Verdere ondersteuning

Leerlingcoördinatoren

van zaken rondom de leerling op het Kaj Munk College. Jij kunt de leerlingcoördinator bijvoorbeeld opzoeken met vragen of melden als je uit de klas bent gestuurd. De mentor blijft het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders, maar als er verdere ondersteuning nodig is, dan kan contact worden opgenomen met de desbetreffende leerlingcoördinatoren:

De heer A. Tamriuat, 1 en 2 mavo a.tamriuat@kajmunk.nl

Mevrouw R. van Heun, 3 en 4 mavo r.vanheun@kajmunk.nl

Mevrouw W. Dolmans, 1 en 2 havo en vwo w.dolmans@kajmunk.nl

Mevrouw A. van Disseldorp, 3, 4 en 5 havo  a.vandisseldorp@kajmunk.nl

De heer T. Schol, 3 t/m 6 vwo t.schol@kajmunk.nl