Welkom groep 7/8

Eindeloos veel mogelijkheden

Een geweldige schooltijd

Behalve zeer goede onderwijsresultaten zijn er nog veel meer redenen om voor ‘een geweldige schooltijd’ op het Kaj Munk College te kiezen:

lees meer

…Omdat je bij ons volop kunt sporten & bewegen

 • Op het Kaj Munk College kun je vanaf de brugklas de richting Sport & Lifestyle volgen.
 • We bieden een breed palet aan sporten aan, van fitness tot voetbal, maar we laten je ook kennismaken met allerlei nieuwe, leuke sporten, zoals lacrosse en unihockey.
 • Als je op hoog niveau sport, of veel uren in je sport steekt, kun je op Kaj Munk een toptalentencontract ondertekenen, zodat je sport en school goed kunt combineren.
 • Je gaat zelf ook sportactiviteiten organiseren, van klein – de warming up vóór de les – tot groot – een complete sportdag.
 • Met het Sport Oriëntatie Keuzeprogramma kun je tientallen sporten uitproberen: paardrijden, schermen, golf, rugby, surfen…
 • Op de mavo kun je zelfs examen doen in lichamelijke opvoeding-2 (LO2).
 • En 0p de havo-vwo kun je in toekomst examen doen in BSM (Bewegen Sport en Maatschappij).

…Omdat we er geregeld op uit trekken, ook naar het buitenland

 • In je eerste maanden op Kaj Munk is er meteen al het brugklaskamp.
 • Voor 3 havo is er bij geschiedenis/Frans een driedaagse excursie naar België/Frankrijk, 3 vwo/Science-Technasium doet een veldwerkweek met biologisch onderzoek.
 • De bovenbouw mavo, havo en vwo gaat op kunst- en cultuurreis.
 • De leerlingen van 6 vwo gaan op een natuurkundige excursie.
 • Iedere winter organiseert Kaj Munk een ski/snowboardreis: ga je mee?

…Omdat je op Kaj Munk je creativiteit kwijt kunt

 • Op het Kaj Munk College kun je vanaf de brugklas de richting Art & Design volgen.
 • Op de mavo en havo kun je beeldende vorming kiezen als eindexamenvak.
  We zijn trots op de kunstwerken die onze leerlingen maken, we exposeren ze door de hele school!
 • Twee keer per jaar is op het Kaj Munk College een Kleinkunstavond waarop leerlingen (en docenten) op het podium staan met muziek, dans en poëzie.

…Omdat er op school een warm en duidelijk klimaat is

 • Op Kaj Munk voel je je welkom: leerlingen en medewerkers gaan op een plezierige, ontspannen manier met elkaar om en er is veel persoonlijke aandacht voor elkaar.
 • Tolerantie, respect en verantwoordelijkheid, voor jezelf, de mensen en de wereld om je heen zijn belangrijke uitgangspunten voor hoe we met elkaar omgaan op school.
 • Je krijgt veel ruimte, maar niet alles kan: we geven ook duidelijke grenzen aan en accepteren het niet als die overschreden worden.
 • We werken actief aan een goede, positieve werksfeer in de klassen. We vragen van iedereen – leerlingen, docenten en andere medewerkers – om daaraan bij te dragen.
 • Voor de aanpak van pestgedrag is er een pestprotocol op Kaj Munk.
 • Het motto van Kaj Munk, naar wie de school is vernoemd, is bij ons springlevend: ’Wij doen wat wij beloven’.

…Omdat we sterk zijn in exact en je veel onderzoek kunt doen

 • Op Kaj Munk werk je in het kader van de vakken Onderzoek & Ontwerpen (O&O) en Technologie & Toepassing (T&T) aan mooie en uitdagende projecten.
 • Bij deze vakken ga je aan de slag met allerlei actuele vraagstukken en opdrachten voor bedrijven en instellingen.
 • Je kruipt daarbij in de rol van architect, bioloog, natuurkundige, econoom, dierverzorger, constructeur, planoloog enz. en gaat daarvoor ook veel op pad.
 • In de ontwerpstudio denk je na over oplossingen, maak je met je team een plan en werk je dit vervolgens uit in maquettes, 3D-modellen, verslagen, films en/of animaties.
 • Je presenteert je plan en je maquette of model uiteindelijk bij de opdrachtgever.
 • Op de havo en het vwo krijg je wekelijks ook nog een uur skills, waarin je extra vaardigheden leert die je kunt gebruiken voor de onderzoeksopdrachten.
 • Maak je gebruik van het skillslab, met o.a. 3d printers, raspberry pi’s en een lasersnijder.
 • Op de havo en het vwo sluit je het vak O&O in het examenjaar af met een Meesterproef: daarmee krijg je naast je gewone diploma een officieel erkend Technasium-certificaat!
 • Op de mavo kun je T&T kiezen als examenvak en sluit je ook hier af met een Meesterproef.