Medezeggenschapsraad

Jouw stem is belangrijk

Medezeggenschapsraad

Onze school geeft ouders, personeel en leerlingen de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door de schoolleiding over allerlei schoolzaken wordt geraadpleegd. De MR heeft een belangrijke stem. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van de schoolleiding kunnen worden gerealiseerd.

 

Leerlingenraad

Wist je dat we op school een speciale groep hebben genaamd de ‘leerlingenraad’? Hun doel is om voor ons, de leerlingen, op te komen en onze ideeën te horen. Ze geven advies aan de school en organiseren leuke activiteiten. Als jij ook wilt meedoen en je stem wilt laten horen, kun je contact opnemen via leerlingenraad@kajmunk.nl op Instagram @leerlingenraadkajmunk. Of loop op vrijdag in de grote pauze even binnen in de Mediatheek. Samen kunnen we onze school nog beter maken!

 

MR

De MR bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De volgende personen hebben zitting in de MR:

Personeel: Daniël Pret (voorzitter), Rob Dingenouts (vice-voorzitter), Marinke Andrea (secretaris), Corien van de Ende, Doatske de Haan en Ali Tamriuat

Ouders: Arjan Versteeg, Marleen Tolsma en Marieke Jonker

Leerlingen: Lis Berger (5V)