Ruimte voor jouw talent

Ruimte voor jouw talent

Het Kaj Munk College heeft ruimte voor jouw talent. We proberen er uit te halen wat er in zit, ook op het gebied van resultaten. We bereiken dit met onderwijs dat zowel degelijk als vernieu­wend is. Enerzijds verzorgen we vanzelfsprekend klassikale les­sen en anderzijds bieden we de leerlingen uitdagende pro­jecten aan, waarin ze o.a. vaardigheden oefenen en verbanden leren zien tussen vakken. Leraren vertellen verhalen, leggen uit en geven instructie. Maar net zo vaak laten we de leerlingen zélf ontdekken hoe iets in el­kaar zit.

lees meer

Die variatie tussen klassikaal en individueel, tussen ‘traditioneel’ en ‘vernieuwend’ onderwijs is kenmerkend voor het Kaj Munk College. Leerlingen verschillen en hun manieren van leren verschillen ook. We doen recht aan die diversiteit en bieden gevarieerd onderwijs aan.

We volgen de vorderingen van leerlingen vooral formatief. Dat doen we door leerlingen in de les te laten ervaren of ze weten wat ze moeten kunnen. Samen met de leerling proberen we vast te stellen welke stappen nog nodig zijn om het leerdoel te halen. Dat is het formatieve beeld dat we in gesprek met leerlingen en eventueel ouders geven om optimaal bij te dragen aan het leren.

Keuze genoeg!

Op het Kaj Munk College kun je kiezen voor de volgende verschillende studierichtingen:

havo/mavo
vwo/havo
vwo

Daarnaast is er op elk niveau een bèta-stroom:

mavo-Bètadesign
havo-Technasium
vwo-Science-Technasium