TROTS!

1 min

TROTS!
Gisteren was een spannende dag voor onze examenleerlingen. Ben ik wel of niet geslaagd? Gelukkig konden we heel veel leerlingen al goed nieuws vertellen en het gejuich was hoorbaar…
Voor een flink aantal is het perspectief bij een herkansing goed.

We zijn ongelofelijk trots op onze leerlingen!
Dit is de generatie die op weg naar dit examen ruim twee jaar met corona-maatregelen heeft moeten werken. Onzekerheid, een gemis aan fysiek contact en online onderwijs. En toch hebben de meesten het gewoon geflikt!

We zijn dus ontzettend trots op onze leerlingen. We zijn ook trots op onze docenten die deze leerlingen hebben begeleid. En wat zult u als ouder trots zijn!

Sterkte voor wie het nog niet gehaald heeft, jullie tijd komt nog.

De vlag uit en een groot feest voor iedereen die nu geslaagd is!

Mede namens alle docenten, een trotse schoolleiding.