Biologie DNA-lab

1 min

Zou jij een donororgaan van een dier willen?

Dit ethische vraagstuk kregen leerlingen uit 5 havo bij het biologie DNA-lab voor hun kiezen.

Studenten van de universiteit Utrecht lieten de leerlingen goed nadenken over xenotransplantaties. Aan de hand van een e-module leerden ze wat het is en met behulp van casussen welke keuze ze zelf kunnen maken.

Uiteindelijk blijken de meningen in de groep nog sterk verdeeld. Zo’n ethische kwestie is niet zo, één, twee, drie opgelost.